Termékek 

Szalagmérlegek

A technológiai mérések egyik legspeciálisabb módozata a szalagpályába épített mérlegrendszerek.

Két alapvető típust különbözetünk meg: a tömegáram és az időegység alatt átáramlott mennyiség meghatározására szolgáló szalagmérleget és a darabáruk, egységcsomagok súlyának meghatározására szolgáló úgynevezett osztályozó szalagmérleget.

Az első típusnál a technológiába illesztett szállítószalagba egy speciális mérőszakasz telepítünk. A mérőszakasz érzékeli a szalag egy adott pontján fellépő pillanatnyi terhelést, és a beépített szalagsebesség jeladó segítségével a mérőelektronika a szállítószalagon továbbított anyagmennyiséget.

A mérőszakasz akár a már meglévő szállítószalag rendszerbe utólagos beépítéssel is telepíthető, a szalagpálya megbontása nélkül, a meglévő tartószerkezet speciális kialakításával.

A feldolgozó elektronika önálló processzoros jelfeldolgozó egység, határérték kezelési, vezérlési feladatok levégzésére is alkalmas. Megoldható a szállítószalagra felhordó adagoló rendszer vezérlése, ill. a szalag utáni technológiai vezérlése, a kiegészítő szerelvények túlterhelés elleni védelme. Az összegző funkció használatával megállapítható az adott időtartam alatt átáramlott anyagmennyiség, akár 0,5%-os pontossággal.

A szalagmérlegek másik főbb típusa a válogató, osztályozó mérlegrendszerek.

Az osztályozó méréseknél az árut (zacskó, zsák, konténer, doboz, palack, üveg stb.) továbbító szalagpálya megbontásra kerül.

A szalagpályába beépítjük az elválasztó részt, a mérőszakaszt és a kisoroló egységet. Az elválasztó egység biztosítja a termék besorolását, a termékek közti távolság biztosítását a pontos és precíz mérés érdekében. A mérőszakasz az egységáru mérésére szolgál a szalagpálya megállításával, vagy a szállítószalag megállítása nélkül mozgás közbeni tömeg meghatározással.

A mozgás közbeni tömegmérés a rendkívül gyors és pontos mérési igények kiszolgálására alkalmas. A megfelelő technológiai támogatással a 150 db/perc mért darabszám is elérhető.

A mérőszakasz után kerül beépítésre a kisoroló, osztályozó egység. A súlytartományon kívül eső terméket a kisoroló eltávolítja a szalagpályáról és egy tárolóhelyre továbbítja.

A mérőszakaszhoz kapcsolódó kiértékelő mérőelektronikán beállítható a súlytartomány, a tolerancia, amelyen belül még megfelelő az áru súlya, nem túltöltött, és nem súlyhiányos. A szalagpálya megállításával pontosabb mérés érhető el, a mérleg OMH-által hitelesíthető, a mérés joghatással bír, kereskedelmi elszámolásra alkalmas.

A jelfeldolgozó egységhez illeszthető továbbá zsákfeliratozó, ill. etikett nyomtató egység is. Az árú áthaladását követően a rendszer automatikusan nyomtat, a mérési adatokat gyűjti. A gyűjtött adatok a műszak végén, típusváltáskor, sarzs végén, stb. lekérdezhetők, kinyomtathatók.

A mérőelektronikához kapcsolt PC-n a mérlegen mért, gyűjtött adatok feldolgozhatók, a mérésekről statisztikák, kimutatások, táblázatok, grafikonok készíthetők.